Empatisk Ledelse og

       Relationel

            Lederudvikling

                             

Relationel lederudvikling videreudvikler din personlige empati - dine evner til at skabe tillid og ”god kemi” i dine professionelle relationer. De relationer du skaber resultater gennem.

  

 

Relationel lederudvikling fokuserer på udvikling af din empati - dine personlige, relationelle evner. De evner din lederfaglighed hviler på og kommunikeres med.

 

Relationelt dygtige ledere har en veludviklet forståelse af medarbejdernes og samarbejdspartneres forcer og udfordringer, herunder blik for de muligheder og faldgruber der ligger i relationen forskellige persontyper imellem. Det samme gælder disse lederes kendskab til sig selv. De er i høj grad bevidste om egne relationelle evner, tilbøjeligheder og udfordringer. De kender sig selv. På godt og på ondt. Og de evner at stå ved alle sider af sig selv. Også under pres, når andre forholder sig kritisk til dem. De er karakteriseret ved en høj grad af dedikeret integritet. De skaber kort sagt sammenhold og fremdrift med deres veludviklede empatiske evner.

 

Relationel lederudvikling er ved at blive et hyppigere omtalt tema indenfor managementområdet. Det ligger der i min erfaring både erkendelser af positive og negative forhold til grund for.

En af de positive erkendelser er, at flere og flere bestyrelser og topledere har opdaget de store uudnyttede ressourcer, og dermed økonomisk overskud, som går tabt grundet deres egne og andre lederes relationelle evner - samarbejdspartnere og medarbejdere der mistrives yder ikke deres bedste...

 

En af de negative erkendelser er at nogle organisationer oplever meget store omkostninger på grund af en høj medarbejderomsætning, sagsanlæg grundet arbejdsmiljøskader relateret til dårligt psykisk arbejdsmiljø såsom mobning, stress og i svære tilfælde efterfølgende kroniske psykiske lidelser.

 

 

 

Frank Lyngholm

(Autoriseret Psykolog og Markedsøkonom)

 

Vestergade 48, I (Teatergården) - 8000 Århus C - Tel. 86 86 44 38

Email kontakt@franklyngholm.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når lederudvikling udvikler en personlighed

 

                        Hvad er Relationel Lederudvikling?

 

                                                Opslagstavlen

Kend dig selv (bedre)

 

Der er oprettet venteliste til ekstraforløbet med opstart 1.9.2009